GRONDBOORTECHNIEK

  DSC_0008
  Boormethodes
  Voor onze werkzaamheden hebben wij de beschikking over een hydraulische boormachine waarmee we tot boringen tot 100 meter kunnen uitvoeren voor uiteenlopende doeleinden. Voor de kleinere bronnen, waarmee we zelfs door een woonkamer kunnen, gebruiken we een kleine installatie waarmee we 20 meter diep kunnen komen. Onze installaties zijn geschikt voor de volgende boormethodes:

  – Zuigboren tot 600 mm.

  – Spoelboren tot 250 mm.

  – Pulsen tot 145mm

  Aanleg Bronnen
  Onze ondergrond, en het daarin aanwezige grondwater, is complex en kwetsbaar. Het is daarom van groot belang om tijdens het aanleggen van bronnen zeer zorgvuldig te werk te gaan. De doorboorde waterscheidende grondlagen worden daarom hersteld.

  Uiteraard worden alle boringen door Sapor grondboortechniek uitgevoerd volgens de geldende wet- en regelgeving, de gedragscode van de Stichting Erkende Grondboorbedrijven en BRL2100 protocol 2101 (wettelijk verplicht per 1-1-2011). Om de vereiste kwaliteit te kunnen waarborgen, is Sapor  ISO9001 gecertificeerd en beschikt het bedrijf over een VCA certificaat.

  Wateroverlast t.g.v hoge grondwaterstand
  Met name in de buurt van de waterleidingduinen is de grondwaterstand de laatste jaren hoger geworden. Kelders die in een tijd gebouwd zijn dat er nog sprake was van een lagere grondwaterstand lopen nu vol met water. Sapor kan middels een bronbemalingssysteem de grondwaterstand op de gewenste locatie verlagen. We boren een aantal filterbuizen rondom de kelder in de grond. Door de filterbuizen met elkaar te verbinden met een zuigleiding kunnen we het grondwater wegpompen middels een membraanpomp. Het in- en uit-schakelen van de pomp kunnen we handmatig of automatisch uitvoeren. Bij de automatische variant wordt er een grondwaterdetectie toegepast, wanneer deze een hoog grondwaterpeil registreert wordt de pomp gestart.
  Bronnen
  Brandputten
  Brandputten ten behoeve van bluswatervoorzieningen vormen een betrouwbare oplossing die nagenoeg heel Nederland toepasbaar is.

  Belangrijke voordelen zijn onder andere:

  • Voldoende en onafgebroken waterlevering gegarandeerd.
  • Vrijwel overal toepasbaar, in iedere gewenste capaciteit.
  • Nagenoeg geen kans op bevriezing.
  • Financieel vaak aantrekkelijker dan reservoirs, bufferkelders en/of grote waterleidingaansluitingen.
  • Eenvoudig en snel in werking gesteld.

  Naast een beproevingscertificaat ontvangt de opdrachtgever alle overige gegevens van de bron.

  Bij de aanleg van brandputten, zijn de volgende opties mogelijk:

  • Bovengronds afgewerkt
  • Inhanger met Storz NA133 zuigaansluiting
  • Aanrijbeveiligingen
  • Aanwijsborden
  • Inhangers / Zuigbuizen
  • Ondergronds (gelijk met maaiveld) afgewerkt, geschikt voor zwaar verkeer
  • Pompinstallatie + toebehoren (bij diepere grondwaterstanden)
  • Onderhouds- / controlewerkzaamheden

  Uiteraard worden alle werkzaamheden ten behoeve van brandputten vakkundig uitgevoerd volgens de ‘richtlijnen voor de aanleg en installatie van brandputten’, de voorschriften van de ‘NVBR’ (Nederlandse vereniging voor brandweerzorg en rampenbestrijding) en de eisen of wensen van de lokale brandweer.

  Bodem & Grondwateronderzoek
  Hoewel Sapor beschikt over een landelijke database van TNO (Dinoloket), kan het voorkomen dat er op bepaalde plekken te weinig gegevens van de bodem beschikbaar zijn. Een proefboring kan dan ook noodzakelijk zijn.