grondboortechniek

Grondboor-techniek door SAPOR

Grondboortechniek door SAPOR

Boormethodes

Voor onze werkzaamheden hebben wij de beschikking over een hydraulische boormachine waarmee we tot boringen tot 100 meter kunnen uitvoeren voor uiteenlopende doeleinden. Voor de kleinere bronnen, waarmee we zelfs door een woonkamer kunnen, gebruiken we een kleine installatie waarmee we 20 meter diep kunnen komen. Onze installaties zijn geschikt voor de volgende boormethodes:

– Zuigboren tot 600 mm.
– Spoelboren tot 250 mm.
– Pulsen tot 145mm

 

Aanleg bronnen

Onze ondergrond, en het daarin aanwezige grondwater, is complex en kwetsbaar. Het is daarom van groot belang om tijdens het aanleggen van bronnen zeer zorgvuldig te werk te gaan. De doorboorde waterscheidende grondlagen worden daarom hersteld.Uiteraard worden alle boringen door Sapor grondboortechniek uitgevoerd volgens de geldende wet- en regelgeving, BRL2100 protocol 2101 (wettelijk verplicht per 1-1-2011).

Wateroverlast t.g.v hoge grondwaterstand

Met name in de buurt van de waterleidingduinen is de grondwaterstand de laatste jaren hoger geworden. Kelders die in een tijd gebouwd zijn dat er nog sprake was van een lagere grondwaterstand lopen nu vol met water. Sapor kan middels een bronbemalingssysteem de grondwaterstand op de gewenste locatie verlagen. We boren een aantal filterbuizen rondom de kelder in de grond. Door de filterbuizen met elkaar te verbinden met een zuigleiding kunnen we het grondwater wegpompen middels een membraanpomp. Het in- en uit-schakelen van de pomp kunnen we handmatig of automatisch uitvoeren. Bij de automatische variant wordt er een grondwaterdetectie toegepast, wanneer deze een hoog grondwaterpeil registreert wordt de pomp gestart.

Brandputten

Brandputten ten behoeve van bluswatervoorzieningen vormen een betrouwbare oplossing die nagenoeg heel Nederland toepasbaar is.Belangrijke voordelen zijn onder andere:

 • Voldoende en onafgebroken waterlevering gegarandeerd.
 • Vrijwel overal toepasbaar, in iedere gewenste capaciteit.
 • Nagenoeg geen kans op bevriezing.
 • Financieel vaak aantrekkelijker dan reservoirs, bufferkelders en/of grote waterleidingaansluitingen.
 • Eenvoudig en snel in werking gesteld.

Naast een beproevingscertificaat ontvangt de opdrachtgever alle overige gegevens van de bron.

Bij de aanleg van brandputten, zijn de volgende opties mogelijk:

 • Bovengronds afgewerkt
 • Inhanger met Storz NA133 zuigaansluiting
 • Aanrijbeveiligingen
 • Aanwijsborden
 • Inhangers / Zuigbuizen
 • Ondergronds (gelijk met maaiveld) afgewerkt, geschikt voor zwaar verkeer
 • Pompinstallatie + toebehoren (bij diepere grondwaterstanden)
 • Onderhouds- / controlewerkzaamheden

Uiteraard worden alle werkzaamheden ten behoeve van brandputten vakkundig uitgevoerd volgens de richtlijnen voor de aanleg en installatie van brandputten, de voorschriften van de NVBR (Nederlandse vereniging voor brandweerzorg en rampenbestrijding) en de eisen of wensen van de lokale brandweer.

Brandputten

Brandputten ten behoeve van bluswatervoorzieningen vormen een betrouwbare oplossing die nagenoeg heel Nederland toepasbaar is.Belangrijke voordelen zijn onder andere:

 • Voldoende en onafgebroken waterlevering gegarandeerd.
 • Vrijwel overal toepasbaar, in iedere gewenste capaciteit.
 • Nagenoeg geen kans op bevriezing.
 • Financieel vaak aantrekkelijker dan reservoirs, bufferkelders en/of grote waterleidingaansluitingen.
 • Eenvoudig en snel in werking gesteld.

Naast een beproevingscertificaat ontvangt de opdrachtgever alle overige gegevens van de bron.

Bij de aanleg van brandputten, zijn de volgende opties mogelijk:

 • Bovengronds afgewerkt
 • Inhanger met Storz NA133 zuigaansluiting
 • Aanrijbeveiligingen
 • Aanwijsborden
 • Inhangers / Zuigbuizen
 • Ondergronds (gelijk met maaiveld) afgewerkt, geschikt voor zwaar verkeer
 • Pompinstallatie + toebehoren (bij diepere grondwaterstanden)
 • Onderhouds- / controlewerkzaamheden

Uiteraard worden alle werkzaamheden ten behoeve van brandputten vakkundig uitgevoerd volgens de вЂ˜richtlijnen voor de aanleg en installatie van brandputten’, de voorschriften van de вЂ˜NVBR’ (Nederlandse vereniging voor brandweerzorg en rampenbestrijding) en de eisen of wensen van de lokale brandweer.